Toegevoegde waarde van Building Information Modelling

BIM, Building information modelling is een steeds populairder wordende model die de bouwsector helpt bij de ontwikkeling van gebouwen. Het model begeleid bedrijven van de ontwerpfase tot de eindfase waarin het gebouw gesloopt zal moeten worden. In dit artikel leer je wat BIM precies is en welke toegevoegde waarde het bied voor bedrijven in de bouw.

Wat is Building Information Modelling

Building information modelling, ook wel BIM, is een model waar ingenieurs, architecten, uitvoerders en andere partijen die bij het desbetreffende project betrokken zijn gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Vooraf kunnen er binnen het model drie dimensionale schetsen worden gemaakt en getoond aan alle betrokkenen, gedurende de gehele levensfase van het gebouw blijft informatie beschikbaar en kunnen allerlei andere administratieve zaken worden opgeslagen en gedeeld.

 

Dat building information modelling werkt is al in een eerder stadium bevestigd door de Engelse overheid. Alle bouwbedrijven die een aanbesteding willen bemachtigen van de Engelse overheid zijn verplicht om met BIM te werken gedurende het gehele traject. Mocht je als bouwbedrijf niet volgens deze richtlijnen werken, wordt je ook niet meegenomen in het selectieproces.

 

Waarom zou ik gebruik maken van building information modelling?

Omdat de architecten, adviseurs en uitvoerende bedrijven allen onder één dak samenwerken, is er nauwelijks nog spraken van miscommunicatie tussen deze partijen. Lastige knooppunten worden met behulp van de 3D-model tekeningen eenvoudig aangeduid en alle betrokkenen kunnen deze direct inzien en naar oplossingen zoeken binnen het platform.

In de praktijk zien we tevens dat de kosten van ontwerpwijzigingen drastisch verlagen. Omdat alle betrokkenen in hetzelfde systeem werkzaam zijn en direct kunnen schakelen binnen het systeem, maar ook door de nauwkeurigheid van de software. Tevens blijft alle informatie integraal beschikbaar gedurende de gehele levensduur van het gebouw. Mochten er achteraf toch tegenslagen zijn of andere uitvoeringsproblemen gaandeweg optreden dan kunnen deze binnen het systeem eenvoudig worden geanalyseerd en aangepakt worden.

Binnen het model is er ook veel aandacht voor milieumaatregelen en hoe deze gedurende de gehele levensduur van het pand zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht kunnen worden.